Faderen var udsendt til Tysk Sydøstafrika. Hermann blev dog født i Marienburg, var på kostskole og senere miltærakademi en stor del af sit tidlige liv. Topmotiveret og yderst tjenesteduelig i Kejserens hær.


Göring var utrolig pyntesyg og ejede over 300 pragtuniformer, jagt-kostumer og store kunstskatte hjembragt som krigsbytte.
 Var ivrig jæger og optaget af dyrevelfærd.
 Underskrev de fleste antijødelove.


 


Hermann Görings morfinisme

"Vores tid skal nok komme !" lød den ed, den 26-årige flyverløjtnant Hermann Göring (G) svor, da hans eskadrille blev opløst. Han søgte en ny kejser, der kunne genrejse det forsmædeligt slagne Tyskland.

Han tog til Sverige, hvor han mødte sin senere hustru, Carin, der allerede var gift. De flygtede sammen til Tyskland.

Til en demonstration i München 1922 traf han Adolf Hitler og var ham straks undergiven. Var med i åben kamp mod det bayriske politi efter det mislykkede "ølstuekup" i november 1923. Han blev skudt i skridtet og pådrog sig bl.a. en testikellæsion, som gav ham stærke smerter. Derpå måtte han flygte over hals og hoved til Østrig, medens Hitler og Rudolf Hess senere blev dømt til fem år i fæstningen Landsberg.

På et sygehus i Innsbruck fik han sin første injektion af morfin. Smerterne blev dog ved, og Göring udviklede morfinafhængighed med karakteristiske ændringer i hans personlighed: diffuse klager, hukommelsessvigt , vredesudbrud, selvmordstrusler. Carin var fortvivlet, for hun elskede virkelig den handlekraftige, flotte og toptrænede underofficer, hun havde giftet sig med. Han blev opdunstet og fed. Drak også til tider store mængder vin og spiritus. Blev indlagt på et nervesanatorium i Sverige, hvor han efter behandling af en professor blev erklæret rask. Det var dog langt fra tilfældet.

I begyndelsen var det kun Carin, som kendte sandheden om misbruget, men efterhånden blev det mere tydeligt, bl.a. for Hitler, ja det blev offentligt kendt. Men Göring var folkets mand med sin slagfærdighed og umiddelbare appel. Han udstrålede livslyst og charme, og han havde ikke den monomane fremtoning, der f.eks. karakteriserede Hitler, Hess, og Goebbels.
Morfinen blev taget som subkutane eller intramuskulære injektioner à 10 mg, op til fem gange om dagen.
Göring tog også af og til andre opiumsalkaloider. Doserne kan nok betragtes som moderate til den efterhånden 140 kg store mand. Men misbruget havde store konsekvenser for ham, idet han var under et til tider enormt stress:

Ægteskab
Carin døde pludseligt i 1934, og G rejste hende et storslået mindesmærke, Carinshall, et anlæg med bolig og park.
Ved et bryllup, som var en kejser værdigt, ægtede han en tidligere skuespillerinde og måtte slås med partifællers og offentlighedens optagethed af hendes noget blakkede rygte. Efter læsionen af  sine ædlere dele havde G erklæret sig ufrugtbar, men Emmy blev gravid, hvad der satte gang i flere rygter.
For spørgsmålet "Sein oder nicht sein?" måtte en revyskuespiller i arbejdslejr.

Embeder
Næsten alle tænkelige, og de der ikke fandtes allerede, blev oprettet til ham, væsentligst:
- medlem af Rigsdagen fra nazisterne først blev indvalgt
- rigsmaskal
- chef for luftvåbnet, Luftwaffe
- rustningsminister, indtil dette blev overdraget Albert Speer  
- drivkraft bag antijødelove fra fratagelse af embeder til udryddelse
- partiets menneskelige og dannede figur
- første kontaktperson til den tyske hær, industri og finansverden

Hitler
Renæssancemennesket og livsnyderen Göring var blandt vegetaren og afholdsmanden Adolf Hitlers nærmeste fortrolige fra det første møde, indtil tilliden dalede. Det skete først og fremmest i takt med Luftwaffes fiasko, som i praksis efterlod Tyskland uden luftforsvar. Hitler studerede fra Stalingrads fald i 1943 daglig fotografier af sønderbombede tyske byer. 
Görings inkompetence blev tydelig, og han måtte tåle Hitlers forhånelser i andres påhør - "Den parfumerede Nero", blev han kaldt af sin tidligere så højt elskede fører.
En uge før sin død 30.4.1945 ekskluderede han Göring fra partiet.

Afvænning
Göring gennemgik flere afvænningsforsøg, men alt forgæves. En sygeplejerske har fortalt, at han truede hende på livet for at få medicin.
Først efter at være taget til fange af amerikanske tropper og underkastet en tvangsafvænning med parakodein i faldende doser blev han stoffri.
Forløbet blev fulgt og beskrevet af en amerikansk psykolog, som bl.a. testede Görings intelligenskvotient til 138 (!)

Hvor ved vi det fra ?
En del medicinalpersoner, som har haft med Göring at gøre, har efter krigen givet udførlige beretninger.
Carins breve til Göring, bl.a. under kurophold er bevaret.
 


Partikongres i Nürnberg 1938


Krigsforbryderdomstol i Nürnberg 1946.
Göring er afvænnet og afmagret.

 "Ich erkläre mich nicht schuldig."
 Præsterede et formfuldendt og dristigt forsvar. Glimrede over de øvrige nazi-koryfæer. Fundet skyldig i alle anklagepunkter og dømt til døden ved hængning.
 "Havde det endda været ved skydning" ,sagde han efter dommen.
 Imidlertid tog han en kapsel cyankalium to timer før henrettelsen skulle effektueres.
 Det er aldrig helt opklaret, hvem der skaffede ham giften.


Göring fik den fornemme
  Pour la merité orden for sine fortjenester under 1. verdens-krig. Den skaffede ham billet til de allerhøjeste cirkler, et uvurderligt aktiv for det unge naziparti.

Under en privat flyvning måtte Göring i 1925 nødlande på en mark uden for Odense. Byen tog vel imod den slagfærdige tyske officer.
Lidet anede man om fremtiden
- ej heller han selv.

 

 Webmaster: Jan Kristensen, april 2006