Hvordan skal man omtale, eventuelt hædre en mand, man aldig nogen sinde har truffet?

Min hustru gjorde mig opmærksom på en hidtil upåagtet kuvert blandt de sager, hun havde overtaget efter sin mors død i 1986.

Det drejer sig om en lægeerklæring med tilhørende elektrokardiogram.
Sidstnævnte var selv i 1943 noget, der blev set på med ærefrygt, såvel af læge som af af patient.
Det bemærkes, at der kun findes de såkaldte ekstremitetsafledninger, dvs. at strømmen fra hjertet afledes gennem hånd- og fodled. Min svigerfar har altså ikke haft elektroder på brystet.

Jeg synes, at de gamle dokumenter med gammeldags retskrivning blandt andet udstråler den relative uberørthed, hvormed livet udfoldede sig i det meste af besættelsestidens Danmark.

Januar 2008 - Webmaster: Jan Kristensen