Skolen er stadigvæk folkeskole.
Den smukke tegning er fra 1995 og er fundet på
skolens hjemmeside

Den er nu omdøbt til
Tove Ditlevsen Skolen, selv om forfatterinden gik på Enghavevejens Skole, som dog blev nedlagt midt i 1970erne.


På Enghave Plads var der endestation for sporvogn med tilhørende sporsløjfe, hvor hjulene hvinede afskyeligt i den snævre kurve.

I samme bygning som sporvognsfunktionærernes opholdsrum fandtes kommunens rekruttering af folk til snerydning på dagsbasis.
Efter snefald stod der altså en lang række af mænd uden fast arbejde og ventede på at få udleveret 'Snetegn' og en skovl.
Folkeviddet havde nogle mindre respektfulde bemærkninger om effektiviteten af denne form for løsning af kommunale opgaver.

Inspektørboligen lå for enden af skolen imod
Ny Carlsbergvej.


 


En gang om året var der tivolipark (gøgl) på pladsen foran skolen.
 


Nærmeste naboer til skolen var en kælderkøbmand og en hjemmebager.
Havde vi nogen sinde lov at gå ud?

 

 

 

 

 

 

 

 


Enghave Plads Skole

Jeg har berørt min skoletid fra 1956-65 i forbindelse med omtale af den organiserede og spontane idræt, som dyrkedes der. Men den egentlige grund til at man blev sendt derhen var jo, at man skulle blive et kyndigt lille menneske, der var klar til at blive en nyttig samfundsborger fra 14års alderen og frem.

Skolen blev indviet i 1892, og der findes mindst to skoler mere i Københavns Kommune med samme arkitektur.
Den var én af i alt seks store skoler inden for 1 km radius fra mit barndomshjem: Alsgade, Ny Carlsbergvej, Enghavevej, Enghave Plads, Matthæusgade og Gasværksvejens skoler.
Går man i kvarteret i dag, er det vanskeligt at forestille sig den folkevrimmel, som boede der, og ikke mindst dens aldersfordeling.


Peter Hansen (1908):          Legende Børn Paa Enghave Plads.           Faaborg Museum


I forbindelse med jubilæer er udgivet:
Arne Ahlberg Olsen: Enghave Plads Skole 1892-1967 og
Børge Bendtsen:      Enghave Plads Skole 1892-1992 
         Bestil

Jeg har indtegnet skolens omtrentlige grund.
Gymnastiksalen deler skolegården i en drenge- og en pigegård.
Bag den lå en flygtningebarak fra 1. verdenskrig - uden bad - der blev brugt som gymnastiksal for de mindre klasser.
Bagest var en lille have, der ikke blev brugt, og hvor der var adgang forbudt.
Liva Weels (Olivia Olsen) Plads er først senere blevet døbt sådan.
Altså er den gamle skole nu formelig svøbt i berømte, forlængst afdøde, tidligere vesterbropiger.


Det blev altså min tur i 1956, fire måneder inden jeg fyldte otte år. Hvorfor jeg ikke kom i skole tidligere, har jeg ingen god forklaring på.  Da min mor ydermere havde lært mig at læse og skrive derhjemme, kom det til at præge de første skoleår en del. Der var tre spor, det vil sige en drenge- og en pigeklasse samt en blandet. Forældrene og barnet havde kunnet ønske placering inden, og da jeg utvetydigt havde sagt 'drengeklasse', blev det bare sådan.

Vejen var ca. 1 km gennem ca. halvdelen af Istedgade på højre fortov. Man passerede ét træ i gaden, nemlig ved Oehlenschlägersgade, men så åbnede Enghave Plads sig med  mere luft og grønt. Først var det på gåben, senere på cykel.

Maden blev der sørget for i Københavns Kommune i form af fire stykker mad, 1/4 sød og om vinteren en bitter vitaminpille. Lad mig nøjes med at sige, at pålægget ikke var som det, min mor købte hos slagteren. En slags frugtgelé var det nærmeste, man kom til slikpålæg. Maden blev indtaget ved pulten, mens læreren var til stede.
Børge Bendtsen (regning) læste nogle gode bøger, mens vi spiste: Robin Hood, Peter Plys, Briggen Tre Liljer, m.fl.
Eventuel yderligere sult kunne stilles i kælderen med tykke fedtemadder. Jeg havde sjældent behov, men husker at skolesygeplejersken tit var til stede. Hun har måske villet se, om det var de samme børn, der altid kom.
Emballagen om mælken afspejler den teknologiske udvikling: først naturlig mælk på klare flasker med flødeprop i toppen, så homogeniseret mælk i brune flasker og til sidst Tetrapak®, som vi har endnu.

Badet havde man jo ikke hjemme, men hver anden uge hang der et skilt ud for kontoret med 'I denne uge drengebadning'. Næste uge blev skiltet vendt. Det foregik i kælderen, hvor vi stod på række i hver sin brusekabine. Sæben var krads, og der var træuld at gnide den ind med. Det var skolebetjenten, der præsiderede over foretagendet, og han skrubbede os på ryggen.
Der var bad i den store gymnastiksal, men ikke i den lille.

Sundheden var grundlagt ved ovennævnte foranstaltninger, men mange børn havde vanskelige kår hjemme. Der var lægetilsyn årligt med højde, vægt, inspektion af afklædt barn, tuberkulinplaster og senere -sprøjte med aflæsning af hudreaktionen nogle dage efter. Hvis vægten var lav og sikkert nogle andre forudsætninger opfyldt, så kunne barnet komme på svagbørnskoloni, der i tidens klare sprog fortalte præcis, hvad det handlede om. Det var  halvårs ophold, og af og til var en elev af sted. Kammeraterne i klassen fik kun at vide, at pågældende skulle være væk. Når de kom tilbage, så man at kuren havde virket.
Der var en antirygekampagne ca. 1962, der mere blev kørt på økonomi og livsstil (sportsmand), hvad er måske også appellerer mere til unge mennesker end trusler om sygdom og tidlig død.
Seksualundervisning blev givet i 7. klasse efter indhentet tilladelse fra hjemmet.
Der blev advaret imod fristelsen til at blive trækkedreng og imod homofili i det hele taget.


Kammeraterne
Med allerstørste sikkerhed kan jeg sige, at jeg kom til at møde mange forskellige drenge, først og fremmest, for det var kun i første og anden real, at jeg gik sammen med piger, og da jeg senere kom på drengegymnasium, har jeg altså - mirabile dictu (forunderligt at sige) - kun gået sammen med piger i to år. Der var dygtige piger iblandt, og fire, samt tre drenge, kom i gymnasiet, et pænt antal for den æra og det køn.
Men inden det kom dertil, var der de uendeligt mange frikvarter i drengegården, og her legede vi seksdagesløb, fangelege, kamplege og mere stilfærdigt kortspil og terra (marmorterninger, der skal kastes op i luften og gribes igen).
I pigegården, der var forbundet med drengegårdenen med en forbudt passage, lød andre lyde og blev leget andre lege.
Skolen var tresporet med en drenge-, en pige- og en blandet klasse af hver årgang, så de fleste elever har gået kønsopdelt.

Der har ikke mig bekendt været nogle sammenkomster (reunions) for klassen siden dengang, så lad mig benytte denne lejlighed til at takke de tidligere klassekammerater og lærere for en stort set lys og problemfri skolegang med et højt fagligt udbytte.


Fagene og pædagogikken
Jeg vil ikke beskæftige mig meget med undervisningsformen set i et nutidigt perspektiv. Adskillige forfattere, pædagoger og filminstruktører har gjort det fremragende.
Men dengang flød informationerne ikke på kryds og tværs gennem samfundet, og skoleundervisningen var for mange eneste og sidste chance for at erhverve sig denne viden.

Lokalerne var altid ferniserede, når eleverne blev sluppet ind efter sommerferien.
Det første, jeg mødte, var nr. 1, hvor der var 36 pladser, 36 kroge langs væggen og 36 drenge. Hr. Pedersen tog imod, væggene var behængt med bibelske tavler, og netop bibelhistorien skulle vise sig at ligge den midaldrende klasselærer meget på sinde.

Dansk var og er jo grundstammen i ethvert forløb i folkeskolen, og der blev brugt skrivning i luften, på tavle og på papir, papbrikker med bogstaerne på (stavekasse), remser, m.m. Foruden selvfølgelig udvalgte stykker af dansk litteratur og opbyggelige genfortællingsstile om store danske mænd: Brygger Jacobsen, Laurids Schou (sæbehuse), C.F. Titgen, o.a.
Blandt de mere kuriøse tiltag var en straf, udtænkt af en langtidsvikar, til anvndelse ved manglende aflevering af dansk stil. Den formastelig skulle til næste dag skrive 50 linjer af Valdmar Sejrs Jyske Lov (Meth logh scal landh byggis).

Regning
blev i mange år med tidligere nævnte Børge Bendtsen. Han var yngre og kom efter 7. klasse til at spille en endnu større rolle som klasselærer videre i realklasserne.

I tredje kom geografi, naturhistorie og historie til, desværre først med den ældre, gnavne bornholmer, hr. Mogensen, men senere underholdende fremført af Arne Olsen og en del vikarer.

Engelsk blev også med B. Bendtsen efter systemet Come Along med både retskrivning og lydskrift og et gitter til at dække den ene. I halvåret inden havde min far fulgt et engelskkursus i fjernsynet med en doven mand henslængt i en blomstret lænestol. Men det var en spændende tyvstart, og senere er netop det sprog ikke holdt op med at fascinere mig.

Tysk har jo nok været lidt svært at forholde sig til så relativt tæt på besættelsen, men hos hr. Gamdrup lærte vi kun om de festlige sider ved tysk kultur, og godt det samme.

Fysik var med den særprægede hr. Fog, kaldet Gamle Fog, idet han var ældre end Unge Fog, som vi senere fik i matematik. Ingen af de to var rigtig gode lærere.

Latinundervisning fire dage om ugen kl. 14.30 foregik på Ny Carlsberg Skole og samlede 10-12 elever fra 3-4 skoler. Ja, porten til åndernes rige var trang for ungdommen på Vesterbro. Hr. Hansen var fungerende præst i Valby, og bl.a. ved hjælp af hans håndskrevne grammatik førte han os frem til Den lille Latinprøve. Hans levende facon havde virket inspirerende, og latin blev blandt mine bedste fag i gymnasiet.
Til gengæld slap de udvalgte akademikerspirer for de

Musiske fag, tegning, sang og musik.
Det passede mig fint, for jeg havde egentlig aldrig syntes, at vi skulle bruge skoletiden på den slags.
Jeg vil dog langt fra kaste vrag på alle de sange, jeg fik sunget og lært.
I 2. klasse var jeg til og med til mit livs første og eneste audition, nemlig optagelses-prøve til Drengekoret. Vi var fire drenge af sted med sanglæreren i sporvogn til Sankt Annæ Skole, og to - ikke jeg - blev tilbudt og tog imod optagelse.

Sløjd
udgjorde undtagelsen.
Jeg syntes, det var spændende, og det gav en god basis for at kunne behandle træ og bruge værktøj nogenlunde fornuftigt.

Jeg var meget tilfreds, da jeg mod slutningen af anden real (9. kl.) på trappen mødte hr. Hansen, som spurgte, hvad jeg ville sige til et ottetal i årskarakter. Jeg sagde på stedet mange tak. Det blev en af mine sidste lærerkontakter på Enghave Plads Skole. 

 


Måske vil andre oplevelser fra Enghave Plads Skole senere fortjene egen omtale.
Lad mig her sige, at jeg på EPS fik et godt skolefagligt grundlag at fortsætte i uddannelsessystemet på. Moralen var, som den skulle være på den tid, og alligevel gik jeg ud med et glimt af tilladeligt frisind.

Gymnasietiden på Schneekloth skulle blive noget anderledes.
 

                         Webmaster: Jan Kristensen. September 2005, redigeret januar 2010